Kilder til informasjon om læringsresultater

Vi har ulike kilder til informasjon om læringsresultater. De mest sentrale er standpunkt- og eksamenskarakterer, nasjonale prøver og internasjonale studier.

Resultatene fra nasjonale prøver uttrykker hvor godt elevene på en skole eller i en kommune mestrer grunnleggende ferdigheter, sammenlignet med alle andre elever i samme årskull det aktuelle året. Nasjonale prøver måler foreløpig ikke utvikling over tid. Internasjonale undersøkelser er spesielt egnet til å måle utvikling over tid og til å sammenligne resultater med andre land. Eksamens- og standpunktkarakterer er uttrykk for elevens sluttkompetanse etter endt opplæring i fag. Karakterene brukes blant annet i forbindelse med inntak til videre utdanning og til lærebedrift og videre arbeidsliv.