Kapittel 4

Lærings­resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Lærings­resultater er et mål på om vi lykkes i dette. Vi måler resultatene ved hjelp av standpunkt- og eksamens­karakterer, nasjonale prøver og internasjonale undersøkelser.

I dette kapitlet ser vi på hvordan resultatene varierer mellom ulike grupper, og hvordan utviklingen er over tid.