2.8 Ressurser til voksne i grunnopplæringen

Ressursbruken i grunnskoleopplæring for voksne er stabil

Antall årsverk til lærere og annet personale i grunnskoleopplæringen for voksne har de siste årene ligget på om lag 1200 årsverk.

Voksne deltakere i grunnskolen har ofte komprimerte programmer med kortere varighet enn ett skoleår. I snitt får hver voksne deltaker i ordinær grunnskoleopplæring 55,6 timer per år. Dette er 3,3 årstimer mindre enn i 2012/13. Voksne deltakere som fikk spesialundervisning, fikk i snitt 73,4 årstimer i 2013, en nedgang på 4,2 årstimer. 97 prosent av årsverkene til undervisning ble utført av personale med godkjent utdanning.

Fylkeskommunene bruker mer penger på voksne i videregående opplæring

I 2013 brukte fylkeskommunene cirka 384 millioner kroner på videregående opplæring særskilt tilpasset voksne (KOSTRA, foreløpige tall). Dette er en økning på 2,5 prosent fra 2012. Tallene inkluderer ikke utgifter til voksne i ordinære klasser, denne typen opplæring regnes ikke som særskilt tilpasset voksne.