Kapittel 2

Økonomi- og personalressurser

I Norge bruker vi hvert år store summer på barnehager, grunnskole og videregående opplæring. Til sammen utgjør utgiftene over 135 milliarder kroner, nesten 5 prosent av bruttonasjonalproduktet.

I dette kapitlet får du et innblikk i hva pengene brukes til, hva som påvirker kostnadene og hvordan ressursbruken har forandret seg. Du får også oversikt over tilstanden og utviklingen i personalressurser og kompetanse.