1.6 Elever i videregående opplæring

Videregående opplæring

Videregående opplæring er frivillig. Alle ungdommer som har fullført grunnskolen, har likevel rett til videregående opplæring som skal føre frem til ­studie­kompetanse eller yrkeskompetanse. 92 prosent av alle 16–18-åringer deltok i videregående opplæring høsten 2013 (SSB).

Svak økning i elevtallet i videregående opplæring

Høsten 2013 er det 198 200 elever i videregående skoler i Norge. Det er nesten 800 flere enn høsten 2012.

Det er 76 900 elever på Vg1, 68 000 elever på Vg2 og 53 300 elever på Vg3. I tillegg til elevene på videregående skole er det 37 500 lærlinger og 1800 lærekandidater skoleåret 2013/14.

59 prosent av elevene går på studieforberedende, og 41 prosent går på yrkesfag. Det har vært en økning i andelen elever på studieforberedende de siste årene.

Figur 1.8 Elever og lærlinger i videregående opplæring per 1. oktober 2013, etter trinn og løp. Antall.

Kilde: Utdanningsdirektoratet