Kapittel 1

Fakta om grunnskolen og videregående opplæring

For å ta gode beslutninger, både lokalt og nasjonalt, må vi ha fakta og kunnskap om tilstanden i utdanningssektoren.

I dette kapitlet presenterer vi mange tall og fakta om grunnskolen og videregående opplæring i Norge. Her finner du blant annet oversikt over skolestruktur, elevtall og fordeling av elever på ulike utdanningsprogrammer og fag i videregående opplæring. Du vil også finne tall for lærlinger og voksne i grunnopplæringen.