Tabell 7.1 Barn i barnehagen med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 2010–2013. Antall og prosent.

År Antall Prosent
2013 6 958 2,4
2012 6 577 2,3
2011 6 482 2,3
2010 6 213 2,2

Kilde: BASIL/Utdanningsdirektoratet