Figur 4.3. Mestringsnivå på nasjonale prøver 5. trinn etter foreldrenes utdanningsnivå. 2013. Andel.