Utdanningsspeilet presenterer tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge

Forsideillustrasjon-01
Leder
Kapittel 1 – Fakta om grunnskolen og videregående opplæring
Kapittel 2 – Økonomi- og personalressurser
Kapittel 3 – Barnehagar
Kapittel 4 – Lærings­resultater
Kapittel 5 – Læringsmiljø
Kapittel 6 – Gjennomføring i videregående opplæring
Kapittel 7 – Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
Figuroversikt Litteraturliste Les mer