Tabell 3.6 Nye lærekontraktar etter utdanningsprogram. 2012-2016. Tal.

2012 2013 2014 2015 2016
Teknikk og industriell produksjon 4 049 4 146 4 280 4 071 3 946
Bygg- og anleggsteknikk 3 702 3 667 3 760 3 820 3 941
Helse- og oppvekstfag 2 872 2 988 3 201 3 657 3 609
Elektrofag 3 230 3 165 3 132 3 125 3 036
Service og samferdsel 1 841 1 960 2 091 2 318 2 498
Restaurant- og matfag 1 135 1 123 1 114 1 145 1 104
Design og handverk 1 166 1 127 1 095 1 069 1 046
Naturbruk 417 433 500 532 572

Kjelde: Utdanningsdirektoratet