• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 5.1 Nasjonale prøver.
  • Last ned denne figuren som et bilde her.
  • Se alle figurer her.

Figur 5.7 Elever som har deltatt, er fritatt eller ikke har deltatt på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn. 2016-17. Prosent.

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Skoleporten)