• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 5.1 Nasjonale prøver.
  • Last ned denne figuren som et bilde her.
  • Se alle figurer her.

Figur 5.5 Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning for elever på 8. trinn, fordelt på mestringsnivå og kjønn. 2016-17. Prosent.

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Skoleporten)