• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 5.1 Nasjonale prøver.
  • Last ned denne figuren som et bilde her.
  • Se alle figurer her.

Figur 5.3 Nasjonale prøver i lesing på 8. trinn for kommuner*. Gjennomsnitt 2014-2016. Gjennomsnittlige skalapoeng.

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Skoleporten)