• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 3.3 Vidaregåande skolar.
  • Bruk -knappen oppe til høyre i figuren for å laste den ned.
  • Se alle figurer her.

* I dessa tala er blant anna lærlingar og elevar på folkehøgskolar inkluderte.