Figur 5.17 Elever som gjennomførte nasjonale prøver på 8. trinn i 2012-13 i engelsk og regning, og som fikk standpunktkarakterene 1-3 i fagene engelsk og matematikk på 10. trinn i 2014-15. Prosent.

figur-5-17-elever-som-gjennomforte-nasjonale-prover-pa-8-trinn-i-2013-14-i-engelsk-og-regning-og-som-fikk-standpunktkarakterene-1-3-i-fagene-engelsk-og-matematikk-pa-10-trinn

Kilde: Statistisk sentralbyrå (Statistikkbanken)